Клуб „BRITANNIA“

Постигане на увереност в общуването на английски език. Усъвършенстване на комуникативните умения на учениците – слушане, четене, говорене и писане. Развиване на усет за правилен избор на езикови форми в общуването на английски език и преодоляване на езикови бариери чрез изкуствена среда на общуване. Успешно представяне на ДЗИ.
Ръководител: Мая Стаменова

Описание на снимки и картини