Математиката - трудна, но и интересна

Преодоляване на затрудненията на учениците при усвояването на учебното съдържание по математика. Поддържане и повишаване на интереса на малките ученици към математическото знание чрез решаването на задачи с игрови и със занимателен характер – „мълчанки”, „магически квадрати”, занимателни рамки, чрез използването на различни компютърни програми и уебресурси. 
Ръководител: Палма Стефанова