В света на математиката

Преодоляване на пропуски в знанията по математика и осигуряване на възможност за трайно усвояване на знания и тяхното затвърждаване в рамките на изучаваното в 7. клас. Формиране на умение за самостоятелно учене и практическа работа, за самооценка. Провокиране на интерес към математическото знание. 
Ръководител: Даниела Костадинова