Приятели на книгата

„Приятели на книгата” е една чудесна възможност учениците да четат своите любими детски книжки и да осмислят по-задълбочено техните послания, да „се срещнат“ с нови герои и писатели, да посещават библиотеката и читалнята, да драматизират приказки и да организират „Бал на приказните герои”. Очаква се подобряване на четивната техника, повишаване на мотивацията за учене и функционалната грамотност на учениците. 
Ръководител: Татяна Кацарова