Модерно е да си грамотен

Обогатяване на читателската и езиковата култура на зрелостниците. Създаване на мотивация и нагласа за трайно усвояване на книжовноезиковите норми и прилагането им в различни комуникативни ситуации. Очаква се развиване на изследователския усет и творческото въображение, на уменията за тълкуване на художествен текст, изграждане на личен индивидуален стил на изразяване и писане.
Ръководител: Цветана Спасова