Живей активно

Засилване на интереса към спорта като част от всекидневието. Подобряване на спортната култура, запознаване с различни видове спорт и с известни български спортисти. Първи познания за здравословни храни и изграждане на здравословни навици за хранене и живот. Осмисляне на свободното време.
Ръководител: Лилия Томова