Спортувам активно баскетбол

Трайно усвояване на основните правила в баскетбола, усъвършенстване на техническите и практически умения и навици, подобряване на нивото на физическата дългоспособност на учениците. Очаква се учениците да спортуват активно, да осмислят играта в екип като гаранция за успех.
Ръководител: Венцислав Василев