Аз мога повече

Преодоляване на затрудненията на учениците при усвояването на учебното съдържание по математика. Поддържане и повишаване на интереса на малките ученици към математическото знание чрез решаването на задачи с игрови и със занимателен характер, използване на различни компютърни програми и уебресурси. 
Ръководител: Румяна Николова