Изкуството да общуваш на английски език

Английски език в реални ситуации. Пресъздаване на телевизионни игри, скечове, постановки на английски език. Работата в групата е насочена към развиване на комуникативните умения и преодоляване на езикови бариери чрез изкуствена среда на общуване. 
Ръководител: Мая Стаменова