Мажоретен състав

Мажоретният състав със своите изяви разнообразява и обогатява живота на училището. Съхранява и поддържа училищните традиции. Заниманията развиват двигателна и музикална култура и ритмичен усет у децата. Осмислят свободното им време. На сцената творят красота.
Ръководител: Емилия Моновска