Аз и математиката

Преодоляване на обучителни затруднения по математика чрез попълване на пропуските от учебното съдържание в 4. клас и осигуряване на възможност за безпроблемно усвояване на знания и тяхното затвърждаване в рамките на изучаваното в 5. клас. Формиране на умение за самостоятелно учене и практическа работа. Провокиране на интерес към математическото знание.

Ръководител: Людмила Пешева