Матрьошки

Начален етап в обучението по руски език като втори чужд език. Разпознаване на чуждата реч и стремеж за разбиране на основното в нея. Сравняване с познатото и откриване на ново знание. Разучаване на руски песни и стихчета.
Ръководител: Емилия Йончева