Химията е забавна

Преодоляване на пропуски в овладяването на знанията по химия. Задълбочаване на теоретичните знания, решаване на тестови и логически задачи, мотивиране на учениците за самостоятелна експериментална дейност. Насърчаване на творческия подход и разкриване на възможности за бъдеща реализация в областта на природните науки. 
Ръководител: Николина Александрова