Приложно колоездене

Майсторско владеене на велосипеда. Спазване на правилата за уличното движение. Култура на поведение по пътя. Очаква се учениците да се научат майсторски да управляват велосипед. Да познават правилата за пътна безопасност. Да формират у себе си отговорно поведение като участници в движението по пътя. 
Ръководител: Кати Дочева