Традиции

Възпитаване на добродетели и любов към родината и родния край, почит към традициите. Осъществяване на активен контакт с културни и образователни институции, с обществени организации. Използване на краеведски материали за провокиране на интереса на учениците към богатото културно-историческо наследство на българския народ, съхранено през вековете и достигнало до нас. У младите хора се изграждат трайни представи за миналото на българите, за тяхната вяра, култура и начин на живот. 
Ръководител: Веселка Лакова