Магията на словото

Съхраняване и утвърждаване на общочовешки ценности и добродетели чрез мъдростта и вълшебството на приказките и любимите детски произведения. Стимулиране на творческия потенциал на учениците. Възприемане и осмисляне на емоционалната наситеност на приказката и художествената литература, усъвършенстване на правоговорната култура и комуникативните умения. 
Ръководител: Татяна Кацарова