Пеещи камбанки

Формиране на музикална култура у учениците, възпитаване на сценично поведение и развиване на техните музикални възможности. Изпълняват се забавни и развлекателни детски песни както индивидуално, така и групово.
Ръководител: Валентина Василева

Коледна изненада

Химн на народните будители