Аз пея

Придобиване на певчески навици като дишане, звукоизвличане, артистично поведение чрез вокални и технически упражнения и участия в тържества и концерти. Изпълняват се песни в различни жанрове както индивидуално, така и хорово. Очаква се да се обогати музикалната култура на учениците, в частност на техните музикални възможности и сценично поведение.
Ръководител: Цветелина Овчарова