Посланици на Европейския парламент

Запознаване с европейската парламентарна демокрация, с правото на политически избор и с европейските ценности. Акцентът ще е отношението на Европейските институции към младите хора и възможностите, които им предоставя обединена Европа за живот, за обучение и професионално развитие. Очаква се провокиране на траен интерес към актуалните въпроси, касаещи Европейския съюз и мястото на съвременна България в него, формиране на активна гражданска позиция. 
Ръководител: Наталия Дочева