Чудотворници

Развиване на творческите заложби на учениците и повишаване на интереса към изкуството, развитие на естетически вкус, разширяване на знанията за жанровете в изобразителното и приложното изкуство. Формиране на умения за работа с различни материали и техники. Работа в екип, съвместно изработване на проект. Създаване на рисунки, апликации, поздравителни картички, колажи, сувенири, постери и табла.
Ръководител: Нели Софронова