Под слънцето всички сме равни

Приемане на различието. Изграждане на умение за свободно общуване и стимулиране на прояви на толерантност и добротворчество. Усвояване на техники за контрол и самоконтрол. Мотивиране на учениците за изграждане на позитивен микроклимат в училище и извън него. 
Ръководител: Ралица Василева