Театрален състав

Театърът - възможност за творческа изява. Стимулиране на оригинални идеи и творческа смелост. Първи стъпки в актьорското майсторство. Формиране на умение за свързване на реч, жест, музика и танц в една обща хармония. Сценични изяви. 
Ръководител: Венцислав Вълов