Любословие

Стимулиране на читателската култура на учениците чрез различни дейности, свързани с книгата и четенето. Развиване на уменията за работа с художествен текст; продуциране на текст с дидактическа задача, писане на аргументативен текст. Очаква се учениците да формират собствен стил на писане и критичен поглед към художествената творба, да засилят интереса си към езика и литературата.
Ръководител: Петя Запрянова