четвъртък, 14 септември 2017 г.

Състав на съвета "Твоят час"

Лазар Василев - председател (представител на Община Етрополе)

Даниела Петрова - секретар (педагогически специалист)
Анита Александрова - член (представител на родителската общност)

Виолета Ненчева - член (представител на родителската общност)

Маргарита Цветкова - член (представител на родителската общност)

Мария Стоянова - член (педагогически специалист)

Роза Вутова - член (педагогически специалист)